УМОВИ КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ

У зв'язку з постійними технічними інноваціями та змінами в нормативно-правовій базі дані Умов Користування можуть бути змінені та / або доповнені. Тому ми просимо користувачів ознайомлюватися з Умовами Користування перед кожним відвідуванням даного сайту і враховувати будь-які зміни та / або поправки.

 

ВВЕДЕННЯ

Даний сайт представлений компанією Henkel AG & Co. KGaA, Хенкельштрассе, 67, 40589, Дюссельдорф, Німеччина. Компанія зробила все можливе для того, щоб розміщена на даному сайті інформація про Henkel AG & Co. KGaA (далі іменований "Хенкель"), афілійованих осіб "Хенкель" та третіх осіб була повною і достовірною. Проте, ми не можемо гарантувати повноту і правильність розміщеної на сайті інформації. Компанія "Хенкель" не несе ніякої відповідальності за помилки, допущені в змісті даного сайту. Розміщені на сайті заяви мають довгостроковий характер, дані на основі останньої наявної у нас інформації і нашої переконаності в правильності зроблених заяв. Однак, результати, досягнуті компанією "Хенкель" в дійсності, можуть істотно відрізнятися від даних довгострокових заяв, оскільки результати залежать від цілого ряду чинників конкурентної і макроекономічної природи, які в ряді випадків знаходяться поза контролем компанії "Хенкель". Компанія "Хенкель" не має наміру постійно коригувати свої довгострокові заяви, розміщені на сторінках сайту.

Користуючись цим сайтом, його відвідувач погоджується без будь-яких обмежень або заперечень з наступними Загальними умовами користування сайтом.

ДАНИЙ САЙТ ТА ІНФОРМАЦІЯ, ЩО МІСТИТЬСЯ НА ЙОГО СТОРІНКАХ, НЕ СПРЯМОВАНІ НА ВИКОРИСТАННЯ І НЕ СХВАЛЕНІ ДО ВИКОРИСТАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ АБО ГРОМАДЯНАМИ АБО РЕЗИДЕНТАМИ США. ГРОМАДЯНАМ АБО РЕЗИДЕНТАМ США РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ КОРИСТУВАТИСЯ САЙТОМ ПІДРОЗДІЛУ КОМПАНІЇ "ХЕНКЕЛЬ" В США АБО САЙТАМИ АФІЛІЙОВАНИХ КОМПАНІЙ "ХЕНКЕЛЬ" В США.

 

УМОВИ КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ

 

1.     Авторське право

Зміст даного сайту (контент, структура) захищений авторським правом. Зокрема, будь-яке відтворення, адаптація, переклад, розміщення та переробка вмісту даного сайту в інших засобах масової інформації, включаючи розміщення або переробку в електронних засобах масової інформації, захищені авторським правом. Будь-яке використання цілком або частково такої інформації допускається лише з попередньої письмової згоди компанії "Хенкель". Будь-яке відтворення інформації або даних, зокрема, використання текстів або фрагментів текстів або графічних матеріалів (за винятком фотографій "Хенкель", розміщених в пресі) допускається лише з попередньої письмової згоди компанії "Хенкель". Права на поширення і відтворення належать компанії "Хенкель".

Фотографії, розміщені компанією «Хенкель» на сайті, можуть бути використані тільки для редакційних цілей. Фотографії, які відтворюються і / або в електронну версію яких в редакційних цілях вносяться зміни, повинні мати позначення авторського права "© [2019] Henkel AG & Co. KGaA. Всі права захищені". Передрук є безкоштовним, проте, на адресу компанії необхідно направити копію передрукованого матеріалу.

© 2020 Henkel AG & Co. KGaA, Дюссельдорф. Всі права захищені.

 

2.     Товарні знаки

Логотип STMNT Grooming Goods і всі найменування продукції і / або дизайн продукції є зареєстрованими товарними знаками компанії "Хенкель", її дочірніх і афілійованих осіб, ліцензіарів. Будь-яке офіційне або неофіційне використання даних товарних знаків без згоди компанії "Хенкель" заборонено і є порушенням законодавства про товарні знаки, авторського права, інших прав інтелектуальної власності або законодавства про недобросовісну конкуренцію.

 

3. Відмова від зв'язку зі змістом сайтів третіх осіб

a. На сторінках даного сайту містяться посилання (тобто «гіперпосилання») на інші сайти, які підтримуються третіми особами і вміст яких невідомий компанії "Хенкель". Компанія "Хенкель" тільки сприяє доступу до таких сайтів і не несе ніякої відповідальності за їх зміст. Наші посилання на сайти третіх осіб націлені лише на те, щоб зробити для вас простіше навігацію по таких сайтах. Заяви, що містяться на тих сторінках, до яких відсилає наш сайт, не є нашими заявами. Ми відмовляємося від зв'язку з будь-яким вмістом будь-яких сайтів третіх осіб, посилання на які знаходяться на нашому сайті. Зокрема, ми не приймаємо на себе відповідальності за будь-які порушення норм чинного законодавства або прав третіх осіб, які мають місце на сторінках таких сайтів.

b. Стосовно до сайтів, на які можна зайти з сайту компанії "Хенкель", власники даних сайтів несуть повну відповідальність за зміст даних сайтів, так само як і за продаж товарів, пропонованих на даних сайтах, і за обробку і виконання будь-яких замовлень, отриманих через інтернет з допомогою таких сайтів.

 

4.     Загальна відмова від відповідальності

Будь-яка відповідальність компанії "Хенкель" за збиток і збитки, заподіяні в результаті користування даним сайтом – незалежно від юридичної підстави, включаючи правопорушення – обмежена збитками і шкодою, заподіяними умисно. У випадках, коли компанія "Хенкель" в силу імперативної норми закону несе відповідальність за порушення своїх зобов'язань за контрактом, загальний розмір будь-якої вимоги про відшкодування збитків повинен бути обмежений розміром передбачуваних збитків. Ці положення не зачіпають відповідальність компанії "Хенкель" відповідно до норм законодавства про відповідальність за недоброякісність продукції або відповідальність, що випливає з гарантій, наданих компанією "Хенкель". Вищевказані обмеження відповідальності також не застосовуються в разі заподіяння шкоди життю і здоров'ю людини.

Компанія "Хенкель" робить значні зусилля для того, щоб убезпечити сайт від вірусів, проте, ми не можемо гарантувати їх повну відсутність. У зв'язку з цим ми рекомендуємо користувачам самостійно вживати заходів щодо захисту своїх комп'ютерів від вірусів (використовувати вірус-сканери) перед завантаженням документів і даних з сайту компанії "Хенкель".

Компанія "Хенкель" не гарантує відсутність помилок або збоїв в роботі окремих опцій сайту, а так само не відповідає за доступність даних опцій.

 

5.     Заяви довгострокового характеру і заяви про наміри

Розміщення на сторінках сайту заяви, що носять довгостроковий характер, засновані на нашій останній доступній інформації. Однак, результати, досягнуті в дійсності, можуть істотно відрізнятися від подібних заяв, оскільки залежать від ряду факторів конкурентної і макроекономічної природи, які в ряді випадків знаходяться за межами контролю компанії "Хенкель". Компанія "Хенкель" не має наміру постійно вносити зміни до довгострокових прогнозів і заяви, що містяться на сторінках даного сайту.

 

6.     Продукти компанії Хенкель

Бренди / продукти, інформація про які розміщена на сторінках даного сайту, є зразком продукції, виробленої компаніями, що входять в компанію "Хенкель" і базуються в різних країнах світу. Компанія "Хенкель" не гарантує, що конкретні бренди / продукція доступні для споживачів саме вашої країни.

 

ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

Наведені загальні умови використання регламентуються і тлумачаться відповідно до законів Федеративної Республіки Німеччина, не беручи до уваги Конвенцію ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів, тим самим застосування даної конвенції до наведених загальних умов використання однозначно виключається. Місцем судового вирішення спорів, що стосуються даного сайту, наскільки дозволяє застосовується законодавство, є Дюссельдорф, Німеччина. Якщо будь-яке положення даних загальних умов стає недійсним, це не повинно впливати на дійсність інших положень.